Kirche Santa Maria delle Nevi in Siena
Santa Maria delle Nevi mit Travertin Renaissance Fassade

Kirche 1471 von Architekt Francesco di Giorgio Martini
HomE  |  MorE

Siena
Chieasa Santa Maria delle Nevi in Siena